Source: Matt Tiernan (pipes) in Ceol Rince na hÉireann vol. 1, #42.1

Also known as A Trip to Athlone.

  1. Breandán Breathnach (ed.), Ceol Rince na hÉireann vol. 1. An Gúm, Dublin, 1963, p17.

# #